Rehber :
   
Haber Portalı
Yöresel Haberler
61 Haber
Zaguda.net
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
02.11.2009
TTSO Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı: Güzergah tamam...


31. Grup Meslek Komitesi ( Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri) meclis üyesi Mustafa Yaylalı, Yüz Yıllık Proje Trabzon – Erzincan Demiryolu için ivedilikle “Demiryolu Platformu” oluşturularak, takip etmesi gerektiğini belirtti.

TTSO’nun ekim ayı meclis toplantısı dilek ve teminiler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı, Trabzon – Erzincan Demiryolu Projesinin 1928 yılında planlanmış olduğunu belirterek konunun takibinin büyük önem taşıdığını aktardı.

2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Mevcut Demiryolu Hatları’n9a bakıldığında, Demiryulu ile bağlantılı olmayan tek limanın Trabzon olduğunu belirten Meclis Üyesi Yaylalı, Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ve uygulamaya soktuğu ana plan stratejisine göre, Trabzon-Tirebolu-Diyarbakır hattının öncelikli hale getirildiğini bildirdi.

Ana plan  “Yönlendirme Komitesi” nde Görev Alan Kurum ve Kuruluşlar 25’ı bulduğunu belirten Mustafa Yaylalı, bu plana göre,Demiryolu ağının karayoluna paralel olup trafik çekme olasılığı bulunan
hatlardan bazılarını şöyle sıraladı.

• Sınır-Edirne-İstanbul-Ankara üzerinden
 .  Çankırı
 . Kayseri-Ulukışla
 . Kayseri-Sivas
• Amasya-Samsun
• Erzincan-Erzurum-Kars-Sınır
• Malatya-Elazığ-Muş-Bitlis
• Malatya-Elazığ-Diyarbakır-Kurtalan
• Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep
• Malatya-Kahramanmaraş-İskenderun
• Malatya-Kahramanmaraş-Adana-Mersin
• İzmir-Balıkesir-Kütahya-Bilecik-Adapazarı-İstanbul
• İzmir-Manisa-Afyon-Kütahya-Bilecik-Adapazarı-İstanbul
• İzmir-Afyon-Konya-Adana’dır.

Bu durum, yani demiryolunun karayolu ile aynı koridoru paylaşması durumu çok sınırlı olduğunu ifade eden TTSO 31. Grup Meslek Komitesi ( Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri) Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı, “ Bu nedenle böyle durumlarda ve özellikle karayollarında kapasite sorununun yaşandığı kesimlerde, demiryoluna trafik aktarılması olanakları değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır

Mevcut hatlar, optimum bir ağ yapısını oluşturacak şekilde yeni hatlarla tamamlanmalıdır.”dedi.
 
TTSO Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı, Ağ yapısını yönlendirmek amacıyla ikisi doğu-batı, beşi kuzey-güney yönünde ve biri de ikincil olmak üzere aşağıda sıralanan 8 demiryolu hattı tanımlandığını bunların ise şu hatlar olduğunu aktardı.

1. 1.a. Batı Sınırı-Kars : Edirne-İstanbul-Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars
    2.a. Batı Sınırı-İran Sınırı : Edirne-İstanbul-Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara-Kayseri-Sivas-Malatya-Elazığ-
           Muş-Van
2. İzmir-İran Sınırı : İzmir-Manisa-Uşak-Afyon-Konya-Karaman- Niğde- Kayseri-Sivas-Malatya-Elazığ-Muş-Van
3. Adapazarı-Antalya : Sakarya-Bilecik-Eskişehir-Kütahya-Afyon-Burdur-Antalya
4. Zonguldak- Mersin : Zonguldak-Karabük-Çankırı-Ankara- Kırıkkale-Kayseri-Niğde-İçel
5. Samsun- İskenderun : Samsun-Amasya-Sivas-Malatya-Osmaniye-Hatay

6. Trabzon- Irak Sınırı : Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Tunceli-Elazığ-Diyarbakır-Mardin

7. Bandırma-İzmir : Balıkesir-Manisa-İzmir
8. 8.a. İzmir-Ankara: İzmir-Manisa-Balıkesir-Kütahya-Eskişehir-Ankara
    8.b. İzmir-Ankara : İzmir-Manisa-Uşak-Afyon-Ankara

Meclis Üyesi Yaylalı,Projede yatırımların (yıllardır sürmekte olan yatırımların daha fazla geciktirilmeksizin tamamlanması gereği saklı kalmak koşuluyla) öncelikleri aşağıdaki gibi belirlendiğini de aktardı.

1. Tekirdağ-Muratlı hattı
2. Arifiye-(Tüp Geçiş)-Çerkezköy-Sınır hattı
3. Ankara-Sivas hattı
4. Ankara-Konya hattı
5. Adapazarı-Karadeniz Ereğlisi hattı
6. Zonguldak–Karadeniz Ereğlisi hattı
7. Ankara–Afyon-İzmir hattı
8. Isparta (Burdur)- Antalya hattı
9. Trabzon-Tirebolu-Diyarbakır hattı

TRABZON – ERZİNCAN DEMİRYOLU HATTINDA SON DURUM

TTSO Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı, Trabzon – Tirebolu – Gümüşhane – Erzincan Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri ihalesi 29 Haziran 2009’da ilk oturumu, 21 Ağustos 2009’da da ikinci ve son oturumu yapılarak tamamlandığını anımsattı.

İhale Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirildiğini belirten yaylalı, ihale kapsamında yapılacak olan çalışmaları  hakkında ise şu bilgiyi verdi:

Trabzon – Tirebolu – Gümüşhane – Erzincan Demiryolu Hattının (Yaklaşık 320 Km.) İdarenin öngördüğü standartlarda olacak şekilde 1/25000 ölçekli güzergah araştırması ve amenajman etüdü, 1/5000 ölçekli şertivari haritalarının alınması ve güzergahın bu haritalara işlenmesi, güzergah üzerinde gerekli sondajlar ile laboratuar deneylerinin ve diğer zemin araştırma işlerinin yapılması, tüneller, köprüler, istinat duvarları gibi sanat yapıları ile istasyon tesislerinin ve demiryolu teknik şartnamelerdeki esaslara göre projelerinin yapılması, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekominikasyon projelerinin yapılması, güzergahın ÇED raporu, fizibilite etüdü, güzergahın keşif ve metrajlarının hazırlanması işi bulunmaktadır.

İşin süresi 480 gün olarak belirtilmiştir.

Yapılacağı yer ise kat’i bir şekilde TRABZON, TİREBOLU, GÜMÜŞHANE , ERZİNCAN olarak tanımlanmıştır. “

TRABZON – ERZİNCAN DEMİRYOLU HATTI YAPIMI İÇİN ÖNCELİKLERİMİZ

31. Grup Meslek Komitesi ( Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri) Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı, Trabzon – Erzincan Demiryolu Hattı Yapımı için yapılacak olanları ise dört madde de topladı.

Trabzon Erzincan Demiryolu bundan böyle profesyonel bir takip gerektirmekte olduğunu ifade eden Yaylalı, Bunun için ivedilikle bir “Demiryolu Platformu” oluşturulmalı veya mevcut platformun faaliyet esasları belirlenerek proje çalışmalarının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için aktif bir çalışma sergilemesi gerektiğini bildirdi.

Trabzon, Gümüşhane ve Erzincan’da kamuoyu oluşturulması gerektiğini öneren Yaylalı,”Bu konu hakkında yeterli bilgileri bulunmayan siyasiler ve sivil toplum kuruluşları bilgilendirilmeli, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçilmelidir.”dedi.

TTSO Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı,  2011 yılı bütçesine yapım ödeneğinin en az yüzde 10’u konulması gerektiğini savunarak,” Ancak bu şekilde 2011 yılında ihalesi gerçekleştirilebilecektir. Aksi takdirde (yüzde 10’un altındaki ödenekler ile), bütçede olmasına rağmen ihale edilemeyecektir.
”diye konuştu.

Trabzon – Erzincan Demiryolu güzergahı belirlenmiş olduğunu belirten Yaylalı,” Bundan böyle güzergah tartışarak vakit kaybedilmemeli, kamuoyu yanlış bilgilendirilmemelidir. “ şeklinde sözlerini tamamladı.

 
 
 
 
 
 

Toplam Okunma Sayısı : 2308

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com