Rehber :
   
Orman Ürünleri
Şangün Orman Ürünleri
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
14.01.2010
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Dikkatine


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesinde; içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.
Yukarıdaki fıkrada anılan Oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, Oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının resen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibariyle oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler” hükmü yer almaktadır.
Anılan mevzuat gereğince adres ve durumlarını bildirmemeleri nedeniyle meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerimizin adres ve durumlarını 22 Ocak 2010 tarihine kadar Odamıza bildirmeleri gerekmekte olup, aksi halde Oda kayıtları silinecek ve sicil kaydının resen silinmesi için Ticaret Sicil Memurluğu’na ihbarda bulunulacaktır.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi, Oda kayıtlarının güncelliği konusunda, Odamızın; 0462-326 80 70 – 234 (Dahili) nolu telefonundan bilgi alarak, durumlarını değerlendirmelerini rica ederiz.
Toplam Okunma Sayısı : 1732

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com