Rehber :
   
Maçka Tesisleri
Osmanoğlu Ocakbaşı
Sümer Restaurant
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
16.01.2010
Yerel Çevre Eylem Planları Pilot bölge Trabzon' dan başlatıldı


Avrupa Birliği tam adaylık sürecinde yürütülmekte olan ülkemizdeki “Çevre Alanında kapasite Geliştirme Projesi” faslında Trabzon, Mardin ve Aksaray ile birlikte pilot bölge seçildi.

TTSO’nun da aktif katılımda bulunduğu ve paydaşı olduğu, Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP) Trabzon uygulanması toplantısında konuşan Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık pilot il seçilmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,” İlimize ve ülkemize hayırlı olsun.”dedi. AB’ye tam üyelik müzakerelerinde çevre faslının en zor başlıklardan biri olduğunun söyledi.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ve ülke insanımızın, dünyada son yaşanan iklim değişikliğini, aymazlıkla devam etmesinin sonuç vermeyeceğini gördüğünü, Kopenhag zirvesi kararlarına adım atıldığını, iklim değişikliğine neden olan zararlı faktörlerin, ilk etapta asgariye, daha sonra da minimum düzeye düşürmek için tedbirler aldığını aktardı.

AB müktesebatının hayata geçirilmesinde,  tüm alanlarda kapasite geliştirilmesinin benimsendiğini, Yerel Çevre Eylem Planları(YEÇEP) çerçevesinde Trabzon’un seçilmesinden ötürü Çevre ve Orman Bakanlığı ile REC Türkiye kurumlarına teşekkür ettiğini iletti.

Bu seçimde, yerel yöneticilerin çevreye karşı duyarlılığının da etkili olduğunu aktararak, Trabzon-Rize Katı Atık Birliği’nin kurulmasının, bunun sonucu olduğunu kaydetti.

Vali Dr. Recep Kızılcık, çevre amacıyla İl Özel İdare’nin 2010 yılı için bütçede bir milyon Tl kaynak aktarıldığını belirterek, çevre bilincini sadece şehir merkezli değil, köyleri de içine alan, köy merkezlerinden belli noktalardan katı atıkların da toplanmasının hedeflendiğini, söyledi

İl düzeyinde çevre konusunda duyarlılığı artırmak için il özel idare yanında,  bayındırlık il müdürlüğü ve çevre bakanlığı uzmanlarının bu eylem planı içinde yer almasını öngördüklerini belirtti.

“Bütün bu çalışmaların, daha yaşanabilir bir kent hedeflediğini” söyleyen Vali Kızılcık, “Trabzon Belediyesi sınırları içinde olmayan, mücavir alan dışında kalan bölgeleri, il özel idaresi vilayet sınırları içinde çevresel eylem planını etkileyen bölgeleri de katmıştır.”dedi.

Vali Kızılcık, bu sürece, kamu kurum ve kuruluşları yanında, Sivil toplum örgütlerinin de katılmasının projenin meşrutiyeti ve selameti açısından önemsediğini sözlerine ekledi.

Daha sonra, toplantıda, Çevre ve Orman Bakanlığı, Rec Türkiye ve Trabzon belediye arasında “Yerel çevre Eylem Planları Trabzon Uygulaması”nın bir sözleşmesi taraflar arasında imza altına alındı. Program hakkında, Çevre ve Orman bakanlığı ile REC Türkiye paydaş kurumlara ve katılımcılara süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ardından, Yerel çevre Eylem Planları Trabzon Uygulaması, kapsamında pilot bölge ilan edilen Trabzon’da çalışma ve eylem planlarının hazırlanması için üç gurup altında projeye aktif katılım sağlayan paydaşlar arasında kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin çalışmalarına geçildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)’nun da sivil toplum örgütleri ekseninde yer aldığı ve aktif olarak katılım sağladığı paydaş çalışma guruplarında Oda Yönetim kurulu Üyesi O. Selahattin Bektaş ve iki personel ile temsil edildi.

Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP) Trabzon Uygulaması başlangıç toplantısı basın bildirisi için tıklayınız.

 
 
 
 
Toplam Okunma Sayısı : 1282

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com