Rehber :
   
Kitap & Kırtasiye
Ant Kitap Kırtasiye
Nokta Kitabevi
Karaoğlu Kırtasiye
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
09.02.2010
TÜBİTAK Trabzon' da Yenilikçi Fikirleri Tartışacak...


Kısa adı TÜBİTAK olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar,  yenilik yapmayan firmaların ölüm vadisi sınırında bulunduğunu söyledi.

Firmaların hiçbir zaman ölüm vadisinde bulunmaması gerektiğini öneren Yapar, ulusal ve uluslar arası desteklerden yararlanması gerektiğini TÜBİTAK’ın bu aşamada kendilerine destek verebileceğini bildirdi.

Ölüm vadisi sınırından kurtulmak isteyen firmaların yenilik yapmaları gerektiğini belirten Yapar “Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif), ilk pratik uygulama çabasını yenilik  (inovasyon, yenilikçilik, yenileşim) olarak tanımlayabiliriz.”dedi.  Bilimsel ve teknolojik bir belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) etkinlikleri, yenilik sürecinin sadece bir kısmını kapsadığını söyledi.

Firmaların yenilik fikirlerini hayata geçirmede iki korku yaşadıklarını ifade eden Oğuz Yapar, bunların , “proje fikrinin çalınması” ile  “Projemi nasıl bir sayfa yazıp destek alabilirim” korkuları olduğunu sıraladı.

Birçok firmanın bu nedenle yeni ürün düşüncesini hiçbir destek almadan yok ettiğini belirten Yapar, “uygun ortak, uygun projeler ve uygun pazarlarda yönelmesi gerekir.”diye konuştu.

Firmaların yenilik fikirlerin güvence altına alındığını ve sadece kendilerinin sonuçlarından yararlanabileceğini aktaran TÜBİTAK Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar,  projelerin yazım safhasının da çok iyi ifade edilmesi gerektiğine işaret etti. Proje yazım aşamasının çok net ve anlaşılır olması gerektiğini vurgulayarak, “Proje değerlendiricilerinin onayını alabilecek nitelikte” olması gerektiğini aktardı.

TRABZON SANAYİSİNİN YENİLİK KAPASİTESİ ÇOK

TÜBİTAK Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar, Trabzon sanayisinin yenilik kapasitesinin çok olduğunu ifade ederek, bu bölgede KTÜ’ nün varlığının da bunu desteklemekte olduğunu iletti. Sanayi ve üniversite arasında firmalara köprü görevi ticaret ve Sanayi Odası’nın görebileceğini belirterek,” Firmalar üniversiteye TTSO ile birlikte başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

TRABZON UN KAPASİTESİNE KATKI VERECEĞİZ
FİKİR SİZDEN YAZMAK BİZDEN

TÜBİTAK’ın  İngiltere’de bir araştırma merkezi ili birlikte Trabzon’da proje fikirlerine yönelik bir çalışma gerçekleştirmeyi sağlayacaklarını açıklayan Yapar, “Trabzon’da proje fikirleri özelinde tartışmalıyız. Her bir firmanın fikirlerini tartışmalıyız. Bunun için firmalar ile görüşüp yenilik fikirlerini TÜBİTAK ve KTÜ ile bir araya getirerek değerlendireceğiz. Bu yenilik fikirlerinin bazılarının yurt dışında yazımını gerçekleştirerek uluslar arası destekler ile hayata geçirilmesine katkı vereceğiz.”dedi. Yapar, “ Fikir sizden yazmak bizden” sözünü verdi.

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI 53.2 MİLYAR AVRO

AB 7. Çerçeve Programının 53,2 milyar avro bütçesi bulunduğuna dikkat çeken Oğuz Yapar, Türkiye’nin bu programa katkı payı koyduğunu, projeler ile geri dönüşünün sağlanmasının gerektiğini bildirdi.

6.Çerçeve Programında Türkiye’nin verdiği kaynağın yüzde 40’ını geri dönüşüm sağladığını anımsatan Yapar, “ Bu yüzde 40’lik dönüşüm olmasının nedeni Türkiye’nin öğrenme sürecinden kaynaklandı.”dedi.

7. çerçeve Programının ilk iki yılında Türkiye’nin ciddi bir başarı kazandığını ve yüzde 90 oranında vergimiz kaynağı geri dönüşümünün sağlandığını ifade etti. Yapar, “Yatırdığımızdan fazlasını aldık. Artık bundan sonra ki dönemde yatırdığımızdan daha fazla alabileceğimizi düşünüyorum.”dedi.

TRABZONLU FİRMALAR TÜBİTAK WEB SAYFASINA ÜYE OLSUN
YURT DIŞI ORTAKLIK TEKLİFLERİNE KATILSIN

“Şu aşamada Trabzon’dan firmalar TUBİTAK web sayfasına üye olup yurtdışı ortaklık taleplerini takip ederek projelere ortak olabilirler” diye öneride bulunan TÜBİTAK Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar, “ İlk aşamada ortaklıklar ile bu programda yer almalıyız. Daha sonra yüksek Ar-Ge projeleri yapmaya hazırlık ve deneyim teşkil edecektir.”dedi.

Yapar, bu konuda Trabzonlu firmaların, akademisyenlerin, stö’lerin ve kuruluşların istekli olması gerektiğini vurguladı. “ İstanbul ve Ankara’dan her gün yüzlerce mail TÜBİTAK’a geliyor. Sizde takipçi olun. Bir tane ortak yakaladığınızda ciddi başarılar elde edeceksiniz. Avrupa ülkeleri şu sıralar birçok program Türkiye’den ortak almak istiyor. Türkiye’nin son yıllarda yapmış olduğu atılımlardan ve TÜBİTAK olarak verdiğimiz destekten ötürü ülkemize ve firmalarımıza talep var.”

7.ÇP ÜYELİK SİSTEMİ

Oğuz Yapar,  www.fp7.org.tr adresine üyelik yapılmasını önererek burada yurt dışı ortaklık taleplerinin takip edilmesini firmaların uygun talepleri karşılaması gerektiğini salık verdi.

ÖNERİLER

TÜBİTAK Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar,  “Doğru zamanda doğru hamleleri yapabilme, doğru riskleri alabilme, İletişim becerilerinin gelişmiş olması, Proje bazlı çalışabilme, proje yönetimine aşina olmak”  önerilerinde bulundu.

TÜBİTAK ve 7. Çerçeve Programında yürütülen destekler hakkında  aşağıdaki bilgileri sundu:

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (1507)

Kimler başvurabilir?
KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK’tan hiç destek
almamış ya da en fazla bir projesi desteklenmiş firmalar
başvurabilirler.
Destek biçimi ve miktarı
Ar-Ge proje giderlerinin %75’i oranında hibe destek.
Proje bütçesi için üst sınır: 400.000 YTL
Destekleme süresi
En fazla 18 ay
Avantajlar
• TÜBİTAK-TPE İşbirliğinde Patent Teşvik Sistemi
• Yeminli mali müşavir giderleri destek kapsamında
• Proje hazırlamak için alınan danışmanlıklar destekleniyor.

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501)

Kimler başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer
yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar

Destek biçimi ve miktarı
Ar-Ge proje gidelerinine en fazla %60 oranında hibe destek

Destekleme süresi
En çok 36 ay

Avantajlar
• Proje bütçesinde bir kısıtlama yok
• Harcama yapmadan önce destek almak mümkün
• Harcamaların YMM tarafından denetlenmesi


TEYDEB İletişim Bilgileri
TÜBİTAK
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB)

Atatürk Bulvarı No: 221
06100, Kavaklıdere, ANKARA

Tel:   (312) 467 18 01

Faks: (312) 427 43 05

e-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

İnternet: www.teydeb.tubitak.gov.tr

7. ÇP KOBİ Yararına Araştırmalar Programı

AR-GE Seviyelerine göre KOBİ’ler

Yüksek Ar-Ge
Seviyeli KOBİ

Orta Ar-Ge
Seviyeli KOBİ

Düşük Ar-Ge
Seviyeli KOBİ

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI(2007-2013)

AB 7. Çerçeve Programı
(2007-2013)
53,2 milyar €
• Dünyanın en büyük sivil araştırma programı
• Uluslarası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler)
• Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı
• Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı

KOBİ’LER İÇİN DOĞRU ADRESLER-1

İşbirliği
Özel Programı
(32,3 milyar €)
• Hedef kitlesi Ar-Ge yetkinliği yüksek KOBİ’ler
• Güdümlü projeler: 10 farklı teknolojik alan
• Uzun vadede kendi alanınızda büyük oyunculardan biri olma fırsatı
Hedefi :
Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak.

KOBİ’LER İÇİN DOĞRU ADRESLER-2
Kişiyi Destekleme
Programı
(4,7 milyar €)
• Kısa-orta süreli olarak alanınızda bir akademisyeni kuruluşunuzda istihdam etme imkanı...

Sanayi-Akademi
Ortaklığı

Komisyon Katkısı
• araştırmacı istihdam masrafları
• araştırmacı/ mühendis/ Ar-Ge personeli değişimi
• teknik ve idari personel değişimi
• ortakların dışından deneyimli araştırmacı istihdamı
• seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti vb.

%100 desteklenir !

KOBİ’LER İÇİN DOĞRU ADRESLER-3
Kapasiteler
 Özel Programı
(4,2 milyar €)
• 1.3 Milyar Avro
• KOBİ’lerin inovasyon yetkinliklerini geliştirme bu yolla teknolojik yeni ürün ve servislerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• İki alt destek mekanizması:
– Research for SMEs
– Research for SME associations
• Konu sınırlaması yok!

KOBİ/KOBİ Birlikleri için Araştırma Çağrısı
Minimum Katılım Koşulları

KOBİ’ler için Araştırma / KOBİ Birlikleri için Araştırma

? Birbirinden bağımsız en az 3 farklı KOBİ/KOBİ Birliği, 3 farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş olmalıdır.

? En az 2 AR-GE sağlayıcısı (RTD performers). Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Büyük Sanayi Kuruluşları ya da AR-GE yapabilme yeteneğine sahip KOBİ’ler.

?  Diğer Kullanıcılar (Other enterprises) ve Son Kullanıcılar (end-users) da projelerde ortak olarak yer alabilir. KOBİ Birliği çağrıları için bunların en az 2 tanesi KOBİ olmalıdır.

7. ÇP FIRSATLARI – KOBİ PROGRAMI

Çağrılar

Çağrı Adı: Research for SMEs Call 4
Çağrı Kodu: FP7-SME-2011-1 / FP7-SME-2011-2
Yayınlanma Tarihi: Temmuz 2010
Kapanış Tarihi: Aralık 2010
Bütçe: 110 Milyon Avro / 80 Milyon Avro
Açıklama: Çağrıda konu sınırlaması yoktur.


TÜBİTAK, EUREKA PROGRAMI
EUREKA Projesi oluşturmak için:
• EUREKA üye ülkelerden en az bir ortağınız olmalı
– Küçük veya büyük işletmeler,
 üniversiteler, araştırma kuruluşları

• Sivil amaçlı Ar-Ge çalışmaları projelendirilmeli

•  Kısa zamanda ticarileşebilecek ürün ve süreç geliştirilmesini hedefleyen çalışmalara odaklanılmalı

EUREKA, Uluslararası Ar-Ge destek programıdır.

EUREKA Üyesi Ülkeler

Almanya
Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Fas
Fransa
Finlandiya
Hırvatistan
Hollanda
G. Kıbrıs Rum Yönetimi
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Monako
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
San Marino
Slovakya
Slovenya
Sırbistan
Türkiye
Ukrayna
Yunanistan
Avrupa Birliği

EUREKA PROGRAMI

1985’ten bu yana:
-  2500’den fazla Ar-Ge projesi 

-  25 Milyar Avro’nun üzerinde
  Ar-Ge hacmi
Her yıl:
 - 200 civarında Ar-Ge projesi
 
- 500 Milyon Avro’nun  
  üzerinde Ar-Ge hacmi

EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir?
Ortak Olarak
KOBİ’LER VE Büyük firmalar
Hizmet sağlayıcılar
Üniversite ve Araştırma Merkezleri

DESTEK SİSTEMİ
ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI (1509)

• http://eteydeb.tubitak.gov.tr arayüzünden hızlı ve kolay başvuru imkanı,

• Başvuru sırasında 1509 başvuru formlarına ek olarak sadece EUREKA Proje Başvuru formunun gönderilmesi yeterli

• Hibe destek:
– Büyük firmalar: %50-%60
– KOBİ’ler : %75

• Proje bütçesinde bir sınırlama yok!

• Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama

Programlara Sunulan Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler
1. Yeni ürün geliştirilmesi
2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme

YENİLİK VE AR-GE
Projelerin Değerlendirilmesinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır.

 Oslo Kılavuzu’na göre :
• Teknolojik açıdan yeni ürün,
• Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün,
• Teknolojik süreç yeniliği
Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir

DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI
• Kavram geliştirme
• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
• Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları
• Prototip üretimi
• Pilot tesisin kurulması
• Deneme üretimi ve tip testlerin yapılması
• Satış sonrası ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
• Personel giderleri
• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım ve yayın alımları
• Malzeme ve sarf giderleri
• Proje personeli ve varsa danışmanların seyahat giderleri
• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları
• Üniversiteler, kamu ve özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
• Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler
Proje başvurusu ile istediklerimiz
• Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönünün vurgulanması.

• Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanması.

• Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde başarı kriterlerinin tanımlanması.

• Projede kullanılacak yöntem ve tekniklerin açıklanması.


EUREKA FIRSATLARI
Standart Başvuru/İkili İşbirlikleri
Kümeler
 EUROSTARS
Şemsiyeler

EUROSTARS PROGRAMI
KOBİ’lere Özel Destek Programı: EUROSTARS

• KOBİ’lerin Ar-Ge projelerine avantajlı destek
– KOBİ’lerin projelerdeki katkısının %50’den fazla olmalı
– Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama
– KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına %75 oranında hibe destek

 
 
 

Toplam Okunma Sayısı : 1805

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com