Rehber :
   
Maçka Tesisleri
Osmanoğlu Ocakbaşı
Sümer Restaurant
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
28.12.2011
"Yeni Nesil İş Başında" Projesi Ortakları Viyana'da buluştu


2010 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Yenilik Transferi projeleri kapsamında Trabzon’dan onaylanan tek proje olan ve TTSO tarafından yürütülen “Yeni Nesil İşbaşında“ projesi kapsamında Viyana’da bir toplantı düzenlendi.

Avrupa ve Türkiye’deki KOBİ’lerin yerel ve uluslararası alanda sürdürülebilirliğinin sağlanması için firmaların sahip olduğu bilgi ve tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya’ dan 10 proje ortağı tarafından yürütülen proje kapsamında, İtalyan uzman Dr. Toni Brunello tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından en iyi danışmanlık ve eğitim programı seçilerek 11 dile çevrilen BRUNELLO programı ve yine proje ortağı Avusturya’da bulunan BEST Mesleki eğitim ve Kişisel Gelişim Enstitüsü tarafından AB’ de uygulanan “Aile Şirketleri için Eğitim ve Danışmanlık” modülleri bu proje aracılığıyla Trabzon’a transfer edilecek ve KOBİ’lere uygulanacak.

Bu anlamda projenin ilk ayağı olarak,  proje ortağı Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makro Danışmanlık Ltd. Şti ve TTSO tarafından Trabzon, Rize ve Giresun başta olmak üzere Türkiye’nin belirli illerinde bulunan aile şirketlerinde analiz çalışmaları yapılarak, bu illerdeki aile şirketlerinin oluşumları, nesil aktarımları, gelecek süreçleri ve bu anlamdaki ihtiyaçları belirlendi.

Tüm bu çalışmaların bir benzeri de yine proje ortağı Bulgaristan’da bulunan Mid Yorkshire Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da kendi bölgelerinde uygulandı. Yapılan analizlerin ardından projenin 2. ayağı olarak Mayıs-2011 tarihinde proje ortağı ülke olan İtalya’da tüm proje ortaklarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Değerlendirilen bu sonuçlar paralelinde transfer edilecek uygulamaların neler olacağına karar verilerek AB ülkelerinde uygulanan modüller Türkiye’ye transfer edildi. Bu süreçten sonra bu modüllerin Türkiye’de bulunan Aile Şirketleri’ne entegrasyonu sağlanması içinde proje ortağı Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bir araştırma ve geliştirme ekibi kuruldu. Kurulan ekip transfer edilen modüllerin Türk aile şirketleri yapısına göre  değiştirilmesini sağlayarak hem bölgemizdeki hem diğer bölgelerdeki aile şirketlerinde kullanılabilecek bir sistemin temellerini atmış oldu.

Proje Ortakları Viyana’da Biraraya Geldi

Projenin 3. ayağında ise Avusturya Viyana’da bir toplantı daha gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den TTSO’yu temsilen Genel Sekreter Hakan Gürhan, Proje Ofisi Koordinatörü Ümit Orhan, Proje uzmanı Bilgen Akmermer, proje ortakları olan KTÜ Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayyıldız, Arş. Gör. Nihan Aydın ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği adına Cenk İlter Ayhan katıldı. Projenin diğer ortakları olan Makro Danışmanlık adına İpek İncesulu, Doğan İncesulu, AS Tekstil  Ltd. Şti adına Özge Arıcı, Avusturya’dan BEST Kişisel Gelişim ve Uygulama Enstitüsü adına Helmut Kronika, Karin Kronika, İtalya’dan SCV İş Geliştirme Merkezi Adına Toni Brunello ve  Paolo Zaramella ve Bulgaristan’dan Mid Yorkshire Ticaret ve Sanayi Odası Adına Reneta Raynova ve Boriana Toteva katıldı. Yapılan toplantıda oluşturulan yeni transfer modülleri tartışılarak, ortakların değerlendirme ve önerileriyle modüllerin tamamlanması sağlandı. Ayrıca Türkiye’de merkezi İzmir’de olan ve nesil transferini başarıyla tamamlayan AS Tekstil Ltd. Şti’nin yeni nesil temcilcisi Özge Arıcı da bu transfer sürecinde hangi sıkıntıları yaşadığını ve bunları şirket olarak hangi yöntemler kullanarak aştıkları hakkında bilgi vererek proje çıktıları için bir rol model yarattı.

Bundan sonraki süreçte oluşturulan yeni modüller bölgemizde bulunan Aile Şirketlerinin temsilcilerine sunulacak ve oluşturulan modüllerin tam olarak uygulanabilirliğin sağlanması için bu temsilcilerden öneriler alınacaktır. Modüllerin tam olarak tamamlanmasının ardından modüllerin tüm aile işletmelerince uygulanabilir duruma getirilmesi için bir e-learning platformu oluşturulacak. Aynı zamanda bölgede Aile İşletmeleri ile ilgili uzmanlar eğitilecek ve bu uzmanların Aile işletmelerine yeni nesillerin transferi sürecinde destek olmaları sağlanacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’de henüz uygulanmamış ve tam anlamıyla Aile Şirketlerine yeni bir entegrasyon sağlayacak bu sistemin Türkiye’de ki öncülüğünü yapacak proje sonunda oluşturulan bu sistemlerin ve edinilen tecrübelerin Türkiye’deki diğer ticaret ve sanayi odalarına da aktarılması sağlanacaktır. Bu anlamda Odamız bu derece önemli bir konuda hem bölgede hem Türkiye’de önemli bir adım atmış olacaktır.

 

 
 

Toplam Okunma Sayısı : 1119

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com