Rehber :
   
Restorant
Berk İkinci Bahar
Ali Usta
Cemil Usta
Hatipoğlu Spor Kompleksi
Akçaabat Kültür Park
Yıldızlı Nezih Bahçe
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
21.03.2012
Felsefe Toplantıları (XLVII)


Kâtib Çelebi (1609-1657). Bir akrabasından kendisine düşen büyük bir mirasın önemli bir kısmını kitaba yatıracak kadar ufku genişti. Arapça, Farsça, Fransızca ve Lâtince biliyordu. Fikir tarihimize tarih, coğrafya, bibliyografya, sosyoloji alanlarında yirmiden fazla eser kazandırdı. Devrinin toplumsal olayları üzerinde düşündü; Osmanlı toplumunun bozulan müesseselerini eleştirdi; çağının ve kendi devrinin tartışmalı konularına cesaretle, tarafsızlıkla el atıp çözüm aramaya çalıştı.

Kırk yedinci toplantımızda Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM; “Bir Osmanlı Aydını Olan Kâtib Çelebi’nin ‘Mîzânü’l-Hakk Fî-İhtiyâri’l-Ehakk’ Eseri Üzerine Bazı Dikkatler” başlıklı sunumunda, Kâtib Çelebi’nin, üzerinde durduğu her alanda ya öğretim yapacak ya da eser verecek kadar derinleştiğinin somut olay ve örneklerle açıkça görülebileceğini; ayrıca, bilimde sadece nakle ve derlemeye değil, akla ve senteze de yönelmiş olduğunu; ihtilâf konusu olan hususları ortaya koyarken ifrat ve tefrit uçlarında kalan tarafların görüşlerini karşılaştırarak nasıl mutedil ve orta yolu bulmaya çalıştığını ortaya koyacaktır.

Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü/Toplantı Salonu
Tarih: 22.03.2012
Saat: 15:30

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Toplam Okunma Sayısı : 1560

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com