Rehber :
   
Alışveriş Merkezleri
Hatipoğlu Hipermarketler Zinciri
İsaoğlu Market
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
29.03.2012
Vali Kızılcık'tan Müjdeli Haber


            Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Benligüneş ve Maliye Uzmanı Mahmut Aydoğdu, Defterdar Vekili Birol Özden ve Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksu’yu makamında kabul etti.

            Daire Başkanı Benligüneş, 6831 sayılı orman kanununa göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri ve kanun tasarısında 2/B alanlarında kalan taşınmazlara ilişkin düzenlemeler hakkında Vali Kızılcık’a bilgi verdi.

            Kanun tasarısı hakkında kendine yapılan sunumu dinleyen Vali Kızılcık, tasarıda özellikle ilçelerimizde devlet tarafından orman arazisi olduğu gerekçesi ile el konulan alanlar hakkında da düzenlemeler olduğunu belirterek, “Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan orman arazileri için devletimiz tarafından bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı ile ülkemizde kangren haline dönüşen bu sorun ortadan kaldırılmış olacak. Ayrıca Orman Kadastrosu sırasında özellikle köylerimizdeki vatandaşlarımızdan orman arazisi olduğu gerekçesi ile, alınan alanların bedelsiz geriye verilmesi de tasarıda yer alıyor. Tasarı aynen meclisten geçerse bu konuda müjde bekleyen vatandaşlarımız içinde önemli bir gelişme olacak” dedi.

            Daire Başkanı Benligüneş ise, kanunun tasarısının kapsama alanı hakkında bilgiler vererek,“ Düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları ile kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre 31/12/2011 tarihi itibariyle taşınmazları kullandıkları tespit edilen kişiler ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden satın almak için idareye başvuran ve idarece tebliğ edilen satış bedelini dava ve itiraz etmeksizin kabul edenler hak sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.

            Uygulama alanlarının belediye ve mücavir alan içinde ve dışında olan yerleşim yerlerinin tamamının olacağını ifade eden Daire Başkanı Benligüneş, başvuru süresinin güncelleme ve kadastro tutanakları düzenlenenlerin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay, tutanakları sonradan düzenlenenlerin tutanaklar düzenlendikten sonra 8 ay içerisinde başvurmaları gerektiğini kaydetti.

            Uygulama çerçevesinde olan alanların satış bedelinin rayiç bedelin %50’si olduğunu ifade eden Daire Başkanı Benligüneş, peşin ödemelerde ise %20 indirim yapılabileceğini, taksitli satışlarda ise %10’u peşin en fazla 5 yılda 10 taksitle ödenebileceğine işaret etti.

            2/B arazilerinde bulunan ve başvuruları kabul edilenlerden son beş yıl içerisinde alınan işgaliye bedelinin (Ecrimisil) satış bedelinden mahsup edileceğini de ifade eden Daire Başkanı Benligüneş, elde edilen gelirlerin kullanılacakları yerleri de belirterek şu ifadelere yer verdi: “Satışlardan elde edilecek gelirler ise afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, 2/A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, orman köylülerinin iskanı ve kalkınmalarının desteklenmesi ve 2/A ve 2/B alanlarının en az iki katı  yeni orman alanlarının tesisi amaçlarıyla kullanılabilecektir”

 

Toplam Okunma Sayısı : 826

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com