Rehber :
   
İlaçlama Hizmetleri
Beşyıldız İlaçlama Trabzon
MDPM İlaçlama
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
18.04.2012
Felsefe Toplantıları (L)


FELSEFE TOPLANTILARI (L)

İslam dininin anlaşılma biçimleri olan mezhepler veya İslam düşünce ekollerinden bir kısmı, devleti, beşeri etkileşimlere açık olmayan bir yapı olarak algılamış; din-devlet ilişkilerinin neliği konusunu, “aciz” insana bırakılmayacak kadar önemli görmüş; bu nedenle din-devlet ilişkilerinin nassla (yani Kur’an ve Sünnetle) temellendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Diğer bazı ekoller ise devlet aygıtını tamamen insanî bir oluşum olarak değerlendirmiş ve bu konuda ilkeler düzeyi hariç olmak şartıyla hiçbir dinî referansın olmadığını, literatürde var olan dini referansların da tamamen siyasi ve kültürel kodlarla oluşturulduğunu iddia etmiştir.

Ellinci
toplantımızda Y. Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN; “İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkilerinin Dinî ve Siyasî Referansları” başlıklı sunumunda, İslam dünyasının en önemli iki düşünce ekolü olan Şia ve Ehl-i Sünnet’in konu kapsamındaki görüşlerini ele alacaktır.

Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü/Toplantı Salonu
Tarih: 19.04.2012
Saat: 15:30

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Toplam Okunma Sayısı : 1719

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com