Rehber :
   
Basın Kuruluşları
Kuzey TV
Aktif Radyo
Taka Gazetesi
İlk Haber Gazetesi
Kuzey Ekspres
Trabzon Tv
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
03.07.2012
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı


 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi lisans programlarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

1. Başvuru ve Sınav Tarihi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı'na ilişkin başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tarih

Açıklama

Yer

16-20 Temmuz 2012

Başvuru

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

25-29 Temmuz 2012

Özel Yetenek Sınavı

Hasan Polat Spor Salonu

 

2. Kontenjan

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjan dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Program Adı

Kontenjan*

Bayan

Erkek

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

20

30

Spor Yöneticiliği

10

20

Antrenörlük Eğitimi

10

20

 

* 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik yapılması halinde, yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.

3. Başvuru Koşulları

? T.C. Vatandaşı olmak,

? 2012 yılında YGS'ye girmiş olmak,

? Liselerin Spor Lisesi/alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için YGS puanlarının herhangi birinden en az 160,000 puan almak,

? Liselerin diğer alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar için YGS puanlarının herhangi birinden en az 180,000 puan almak,

? Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.

4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

? Başvuru Formu,

? Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,

? 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır.),

? 2012 YGS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

? Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler.),

? Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden (SGM) alınmış Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (11.02.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır.),

? Antrenörlük Eğitimi programına ‘sporcu özgeçmişi’ ile başvuracak adaylar için, KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış Sporcu Özgeçmiş Belgeleri,

? Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu,

? Başvuru belgelerinin doğruluğuna dair taahhütname,

? İletişim Bilgi Formu.

Adaylar, 3 (üç) programa da başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri, belirtilen yer ve tarihler arasında adayın kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Toplam Okunma Sayısı : 1831

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com