Rehber :
   
İlaçlama Hizmetleri
Beşyıldız İlaçlama Trabzon
MDPM İlaçlama
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
06.06.2009
Hacısalihoğlu'ndan Teşvik Değerlendirmesi..


Başkan M. Suat Hacısalihoğlu’ndan Yeni Teşvik Değerlendirmesi: Trabzon ve Bölgemiz Kazançlı

TTSO Başkan M. Suat Hacısalihoğlu’ndan açıklanan yeni teşvik kanunu’nu değerlendirdi. Başkan Hacısalihoğlu, yeni teşvikin bölgemizin önünü açacağını söyledi.
Sağlanan destekleri memnunlukla karşıladıklarını belirterek, bir önceki teşvikin de devam etmesinin Trabzon ve bölge için ayrı bir kazanım sağladığını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, uzun süredir beklenen yeni teşvik kanununun bugün Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması üzerine bir değerlendirmede bulundu.

Yeni teşvikteki en yüksek düzeyde olan desteğin, Trabzon ve bölgenin içinde bulunduğu 4. bölgeye sağlandığını, iş dünyası bunu memnunlukla karşıladıklarını açıkladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nun değerlendirmesi Şöyle:

Yeni Teşvik sistemi amacı, ülkedeki bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak, sektörel kümelenmeyi desteklemek, desteklenecek yatırım konularında ekonomiyi ölçülebilir hale getirmek ve rekabet gücünü artırarak ülkede teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları desteklemektir.

Bölgesel ve sektörel bazda desteklenecek yatırım konuları 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istatistikî bölge birimleri sınıflandırılması düzey 2 esas alınarak yapılmıştır. Bu bağlamda, 26 alt bölge bulunmaktadır. Sosyo  ekonomik gelişmişlik endeksi kullanılarak gruplandırma yapılmış ve ülke dört bölgeye ayrılmıştır. Sektörel, bölgesel ve büyük yatırımlar olmak üzere yatırımlar sınıflandırılmıştır.

Sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında 26 alt bölge bulunmaktadır, (1-7) arası sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi 2.83 / 0.57 arasında olanlar 1. bölge.
(7-10) arası sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi 0.33 / 0.153 2. bölge
(11-18) arası sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi eksi 0.071 / eksi 0.41 3. bölge
(19-26) sosyo ekonomiklik gelişmişlik endeksi eksi 0.5587 / eksi 1.39 arası 4. bölge olarak gruplandırılmıştır.

Burada Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin, sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi eksi 0.5587 olduğundan dolayı 4. bölge de yer almıştır.

Burada, Trabzon’un da içinde bulunduğu 3 ve 4. bölge olarak tanımlanan gurupta tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya, turizm, sağlık ve eğitim yatırımları desteklenmektedir.

Teşvik araçları olarak;

1. Kurumlar, gelir vergisi indirimi:

Bölgesel, sektörel ve büyük projelere yüzde 2 uygulanacak,

2. SSK pirimi işveren hissesinin hazine tarafından karşılanması:
Tamamı hazine tarafından karşılanacaktır. Bölgesel, sektörel ve büyük projelerde 7 yıl geçerli olacaktır.

3. Faiz Desteği:

Yapılacak yatırımlara 5 yıl süre ile bölgesel ve sektörel projelerin yatırım bedelinin yüzde 70 kısmına uygulanmak üzere TL bazında 5 puan, döviz bazında 2 puan indirim uygulanacaktır.

4. Yatırım yeri Tahsisi:
Yatırım projelerine yatırım arazisi hazine tarafından tahsis edilecektir.

5. Yatırımlara KDV İstisnası Uygulanacaktır:
6. Yatırımlar Gümrük vergisi’nden Muaf olacaktır:

Ayrıca, 1. ve 2. bölge de bulunan 50 kişi üzerinde işçi çalıştıran tekstil tesislerinin 1. ve 2. bölgeden 3. ve 4. bölgeye taşınmasında 5 yıl süre ile kurumlar vergisi yüzde 5 olarak uygulanacaktır. SSK Pirimi işveren hisselerinin tamamı alınmayacaktır. Tesislerin taşınma nakliye giderleri hazine tarafından karşılanacaktır.

Yapılacak olan yatırımlardan yararlanma koşulları ise, yeni yatırım olmak kaydıyla 31.12.2010 tarihine kadar başlamış olması gerekmektedir.

Trabzon’un ve bölgemizin bulunmuş olduğu 4. gurupta olması sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi değerlendirmesi yönünden doğru bir guruptur. Diğer yandan, daha önce hazırlanan Doğu Karadeniz Bölgesi Projesi (DOKAP) raporlarında da ülkenin en geri kalmış bölgelerinden biri olduğu da tespit edilmiş ve kayıtlara geçmiştir.

Trabzon’un ve bölgemizin yararlanacak olduğu teşvik sistemi yürürlüğe girmiş olan teşvik sisteminden en çok desteği alan bir konumdadır.

Yeni yatırımlar yönünden incelediğimiz zaman bizimde içinde bulunduğumuz 4. bölgede deniz limanı, havalimanı, bölgenin merkezi oluşu, yatırım altyapısının hazır oluşu, girişimcisinin fazla olması, Kafkaslara hizmet açısından cazip oluşu nedeniyle en avantajlı şehirlerden biri olmuştur.

Mevcut yatırımlara yapılan destek 5084 sayılı yasa ile tanınmış olan bölgemize haklar 2009 yılı sonuna kadar devam etmektedir.

5084 sayılı yasaya göre, yatırım yapanların destekleri uygulamada ki yasaya göre hakları devam etmektedir.

Kriz devam ettiği takdirde, 2009 yılında sona erdirilmesi öngörülen 5084 sayılı teşvik yasasının, yeni teşvik yasasında belirtilen 31.12.2010 tarihine kadar uzatılması bölgemizdeki işletmeler açısından önem arz etmektedir.

Bu kriz döneminde, hükümetin gerekli incelemeleri yaparak, uygulaması devam etmekte olan 49 ilde teşvikten gelen hakların 2010’a kadar uzatılması bölgelerin geri kalmışlığının giderilmesinde önemini korumaktadır. Bu konu hiçbir zaman dikkatten kaçırılmamalıdır.

Trabzon olarak beklentimiz olan; altyapı çalışmaları süren tersane ile yine önümüzdeki dönemde bölgemiz ve ülkemiz açısından cddi katmadeger yaratacak olan enerji yatırımlarının  yeni teşvik kapsamında bulunmamaktadır. Umudumuz bu ki sektörün de desteklenmesidir.

Yatırımlar yönünden baktığımız zaman, bölgemizi ön plana çıkaran fındık ve çay başta olmak üzere tarım ve tarıma dayalı sanayi, hayvancılık, yine bölgemizde yapılmakta olan konfeksiyon yatırımları, yine ön plana çıktığımız sağlık, eğitim ve turizm yatırımları açısından bakılınca bölgemiz için iyi bir destek olduğu görülmektedir.

Ayrıca, Kredi Garanti Fonu’na 1 Milyar Tl sermaye aktarılmak suretiyle yapılacak olan yatırımlarda teminat sorununun önü açılmış olacaktır. Burada, hazine desteği ile Kredi Garanti Fonu kredinin yüzde 65’ine kefalet sağlayacak, kredi riskinin yüzde 35’i de bankalar tarafından karşılanacaktır.

Kredi Garanti Fonu’nun kefaletinden KOBİ’ler yararlanacak olup, 30. Haziran 2008 tarihinden önceki 2 yıl içinde takibe düşmüş borcu olmayan ve kamuya vadesi geçmiş borcu bulunmayan işletmeler yararlanacaktır. Burada kriz öncesi tarihinin dikkate alınması bu kefaletin kullanılmasının önünü açmıştır.”

Toplam Okunma Sayısı : 2504

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com