Rehber :
   
Balık Lokantaları
Kılçık Balık Lokantası
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
20.06.2009
İşadamları İşletmelerinin Mali Analizlerine Hakim Olmalı


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, işadamlarına yaptığı çağrıda yönettikleri işletmelerin mali analizlere hakim olmaları gerektiğine işaret etti. Başkan Hacısalihoğlu, “ Kriz döneminde şirket sahipleri ve ortaklarının iyi yönetim göstermesi gerekiyor. Bunun için en az muhasebe bölümleri kadar mali tabloları iyi analiz etmeleri kaçınılmazdır” dedi.

Genç Girişimciler Kurulu ve Trabzon ABİGEM tarafından düzenlenen “Mali Tablolar Analizi ve Alternatif Finansman Kaynakları” konulu eğitim semineri geniş bir katılımla yapıldı.

Seminerin ilk açılış konuşmasını yapan Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sıtkı Aktaş, üyelerinin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için eğitime önem verdiklerini vurguladı.

Trabzon’da genç girişimcilerin bilgilerinin geliştirilmesi ile işletmelerin daha iyi yönetileceğini sözlerine ekledi.

 

 

DOĞRU FİNANSAL ANALİZ YAPILMASI ŞART

Seminerin açılış konuşmasında TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, finansal analizini iyi yapan, buna uygun hareket eden, alternatif finans kaynaklarını iyi değerlendiren firmaların kriz ortamında ayakta durma şansının daha fazla olacağını vurguladı.

BÜYÜME YATIRIMLA OLUR

Bir işletmenin büyümesi yapacağı yatırımlarla orantılı olduğunu ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, yatırımları gerçekleştirilebilmenin ön koşulunun ise finansman oluşturabilme veya bulabilme kabiliyetine bağlı olduğunu iletti.

YATIRIMDA ÜÇ PARAMETREYE DİKKAT

Başkan Hacısalihoğlu, işletmelerin yatırım kararlarının alınma sürecinde, yatırımın büyüklüğü, süresi ve seçilen fonlama kaynağı doğru seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “ Bu seçimlerin yanlış olması halinde söz konusu yatırım işletmeyi çok ciddi sıkıntılara sokabilmektedir.”diye konuştu.

FİNANSMANDA BANKALAR TEK SECENEK DEĞİL
ALTERNATİFLERDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,yatırımın finansmanında tek seçeneğin banka kredileri olmadığını söyledi.

özellikle Avrupa Birliği sürecinde ülkemize gelen yabancı finansman olanaklarının neler olduğu ve nasıl yararlanılabileceği konularına ilgi gösterilmesi gerektiğine bildiren Başkan Hacısalihoğlu şöyle devam etti: “ Diğer finansal kurumların ve enstrümanların nasıl kullanılabileceği artık işlemelerin finans departmanlarının hakim olabileceği boyutun çok üzerine çıkmıştır.

Bu durum, profesyonelleşen kurumların yardımlarını alma konusunda şirketleri daha istekli hale getirmektedir. Bu nedenle alterantif finans kaynakları konusunda bilgilenmek, şirketlerin geleceği açısından önemli konulardan biri olmuştur.”

BAŞKAN HACISALİHOĞLUNDAN İŞLETMELERE ÖNERİLER

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantıda işletmelerin ekonomik krizden daha az etkilenmeleri için şu önerilerde bulundu.
. Daha rasyonel davranıp risklerden uzak durmak,
. Mali güçlerinin üstünde öz sermayelerini aşan yatırımlardan kaçınmak,
. Döviz cinsinden borçlanmamak,
. Finans, kurumsal risk, kriz ve performans yönetim stratejilerini oluşan yeni konjonktüre göre hergün gözden geçirmek,
. Üretim artışına katkısı olmayan veya marjinal katkısı zayıflayan varlıklarını sermaye yapılarını güçlendirmek üzere nakite çevirmek, 
. Borçlu olan şirketlerimizin başta kur riskleri olmak üzere finansman risklerini kısa dönemde minimize etmek.

TTSO yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu konuşmasının diğer bölümünde de şu görüşleri katılımcılar ile paylaştı:

“ Değerli konuklar,
Genç Girişimciler Kurulumuzun değerli üyeleri,

Genç Girişimciler Kurulumuz ve Trabzon ABİGEM tarafından düzenlenen “Mali Tablolar Analizi ve Alternatif Finansman Kaynakları” konulu eğitim seminerimize hoşgeldiniz.

Çağımızda her alanda çok yoğun bir rekabet ve değişim süreci yaşanmaktadır. Değişimden en çok etkilenenler ise işletmeler ve üretim sistemleri olmuştur.

Günümüz dünyasında yeni bir işletmenin kurulması ya da mevcut bir işletmenin genişletilmesi çalışmaları sağladığı olanakların yanısıra beraberinde bazı zorlukları da getirmektedir.

Yeni teknolojiler ve global piyasalara daha iyi koşullar altında sağlanan erişim, iş olanaklarının artmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, artan rekabet, kalite konusundaki ısrarcılık ve daha düşük maliyetlerin sağlanması konusunda ortaya çıkan sürekli baskı, işletmelerin karşı karşıya kaldığı başlıca zorlukları temsil etmektedir.

Bu nedenle başarıyı arzulayan işletmeler değişime ve yeniliklere açık olmak zorundadırlar. Bunun için yeni teknolojiler ve bu teknolojinin finansmanı büyük bir önem arz etmektedir.

Bilginiz olduğu üzere ülkemiz bir kriz dönemi geçiriyor. Bugün ekonomik durgunluk ve kredilerdeki daralma işletmelerin sermaye sıkıntısını had safhaya çıkarmıştır. Mevcut bankacılık sisteminin bu tür firmalara kredi arzının yetersizliği ve kredi karşılığı istenen garantilerin ve faizlerin yüksekliği dolayısıyla finansal sorunlara çözüm getirilememektedir.

Türkiye’de son günlerde kredi imkânlarının daralması, işletmelerin yüksek miktarlardaki borç yükleriyle birleşince tehlikeli bir durum ortaya çıkmıştır. Tedbir olarak, birçok işletme işçi çıkarıyor veya yatırım ve genişleme planlarını revize ediyor. Ancak bütün bunlar piyasalarda güvenin daha da fazla sarsılmasından başka bir sonuç vermemektedir.

Günümüz koşullarında, işletmeler, yaşanan talep ve kredi daralmasından daha ağır ve hızlı etkilendiklerini görüyoruz.
Ülkemizde, işletmelerin çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler genellikle karmaşık iş yönetimi konularının üstesinden gelebilmelerini sağlayacak yeterli büyüklüğe, finansal kaynaklara ve kapasiteye sahip değildir.

Oysa Türkiye’de yüzde 95’in üstündeki iş kolu KOBİ’lerden oluşmaktadır. Dolayısıyla ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler, ekonominin direnci ve istihdam piyasasının dinamikleri bakımından anahtar bir role sahip bulunuyor. Bütün bir ekonominin faydalanabileceği esnekliği, yenilikçiliği ve maliyet etkinliğini sağlamada ciddi işler de yapmaktadırlar. Bu nedenle KOBİ’lerin güncel kriz ortamında desteklenmeleri hayati öneme sahiptir.”

BİR FİRMANIN GENEL DURUM ANALİZİ

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan, Genç Girişimciler Kurulu ve Trabzon ABİGEM tarafından düzenlenen “Mali Tablolar Analizi ve Alternatif Finansman Kaynakları” seminerini sundu.

Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan, seminerin birinci bölümünde bir firmanın genel durumunun analizinin 6 başlık altında örnek bilançolar üzerinde aktardı. İkinci bölümde ise uluslar arası finansal teknikler alanında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerde Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan firmaların mali durumlarını ortaya koyarken uygulanmakta olan analizleri şöyle sıraladı.
- Firmanın Likidite Durumunun Analizi,
- Firmanın Finansal Yapısının Analizi,
- Firmanın İktisadi Varlıklarını Kullanımı ile İlgili Analizler,
- Firmanın Karlılık Yapısının Analizi,
- Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılayabilme Gücünün Analizi,
- Firmanın Büyümesi ile İlgili Analizler.


2011 DE BASEL 2 GELİYOR BUGÜNDEN HAZIRLIKLI OLMALI

2011’den sonra Basel 2 uygulamasına geçilmesi ile firmaların kredi olanaklarının çok daralacağı uyarısında bulunan Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan, altı ay kredi bulamayan bir firmanın muhakkak batma noktasına geleceğini söyledi.

Bu nedenle Basel 2 uygulamasının bütün firmalar tarafından uygulanabilir hale getirilmesi konusunda bugünden hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Türk Ticaret Kanunu’nun yenilendiğini belirterek, “ Uygulama başladığında 39 muhasebe standardı daha geliyor. Firmaların bunu kaldırması çok zor.”dedi

ÖDEME GÜCÜ YİTİRİLMEMELİ

Bir firma için ödeme gücünün çok önemli olduğuna işaret eden Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan nakit yapısı ve ödeme gücü bozulan firmanın batmasının an meselesi olduğuna işaret etti. Satışların ve karlılık oranının düşme ihtimallerinin çeşitli önlemler ile giderilebileceğini vurguladı.

DÜNYADA TİCARET CAMBAZLIĞA DÖNDÜ

Dünya’da ticaretin bir cambazlığa döndüğünü, risk yönetiminin çok önemli hale geldiğini belirterek, “ Üzerinde oturduğumuz parayı çok iyi yönetmeliyiz.” Uyarısında bulundu.

Üretimde olan bir firmanın maliyetini yönetemediği an batmaya mahkum olduğuna dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan bir firma için karlılık, süreklilik ve topluma hizmetin vazgeçilmez olduğunu aktardı.

ÖZ KAYNAK ORANINDA BÜYÜME VE YATIRIM

Türkiye’de geçmiş dönemlerde 1 milyon dolar parası olan 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını anımsatan Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan artık bu dönemin geride kaldığını bildirdi.

Artık Türkiye’de paran kadar yatırım yapabileceğin bir döneme geçildiğini belirterek, “ Biz Türkiye’de öz kaynakların çok yüksek olmasını arzuluyoruz. ABD’de firmalar yüzde 20 oranında borçlanırken, Bu Türkiye’de yüzde 80’lere kadar çıkabiliyor.  Böyle olunca, yatırım binası ve makine parkı kuruluyor, deneme üretiminden sonra, işletmeye sermaye kalmıyor ve bataklar ortaya çıkıyor.”şeklinde konuştu.

KISA VADELİ BORÇLANMADAN KAÇININ

Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan kısa vadeli borçlanmanın birçok yatırımı hüsrana uğrattığına vurgu yaparak, daha önce teşvik sunulan illerde görüldüğü gibi, aynı hataların Trabzon’da tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.

YATIRIMDA OLANLAR UZUN VE DÜŞÜK VADELİ FİNANSMANI TERCİH ETMELİ

Yatırımlarda ayakta kalabilmenin yolunun uzun vadeli ve düşük faizli borçlanmaya ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, “ Tüm kaynak ve finansman bina ve makineye aktarıldığında üretim ve işletme için güçte bitiyor.”diye konuştu.

FİZİBİLİTESİZ YATIRIM ÖLÜ DOĞUYOR

Yatırımlarda, fizibilite çalışmasının çok iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan en iyi yatırım üç yıldan önce kendisini geri ödeyemeyeceğini aktardı. Bu nedenle kısa vadeli ödemelerden uzak durulması gerektiğini salık vererek, “ Türkiye’de buna pek dikkat edilmiyor. Genelde bir yılın altında borçlanılıyor. Yatırım en az 3 ile 5 yılda geri ödemesi salıyor. Bu durumda vadeleri gelen finans zora giriyor. Yatırım işletme başlamadan ölüyor.”

FİRMALAR FAALİYET KARI YAPMALI

Türk işadamlarının maliyet ile giderleri karıştırdığını vurgulayan Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan, maliyeti geri dönüşü olan, giderin ise geri dönüşü olmayan masraflar olarak bilinmesi gerektiğini söyledi.

KRİZDE ÜRETİMDEN VAZGEÇİLİYOR REPO VE HAZİNE BONOSUNA YÖNELİNİYOR

Türkiye’de faaliyet karı yapamayan firmaların batacağını aktararak, “ Firmalar kriz dönemlerinde repo, hazine bonosu, kambiyo vb. gelirlere yatıyor. Bu üretimin unutulduğu dönemlerdir ve genelde kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Ama en az yüzde 20 faaliyet karı sağlanmalıdır.”dedi.

FİRMALARIN HERAN KRİZ PLANLARIDA OLMALI

Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan firmaların mutlaka A,B,C gibi planları olması gerektiğinin altını çizerek, piyasanın iyi olduğu dönemde uygulanan A planı, kriz döneminde devam ettirilemeyeceğini bildirdi. Kriz döneminde daha esneyen bir B planının mutlaka önceden hazırlıklı olmak gerektiğini iletti.

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Mehmet Civan’ın sunumunun tümü için tıklayınız.


Toplam Okunma Sayısı : 1827

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com