Rehber :
   
Eğlence Merkezleri
Mass Performance Hall
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
  Sekiz Direkli Hamam

 Adres:

Pazarkapı mah. 8 Direkli Hamam sok. No:1 /Trabzon/TÜRKİYE

  Web:

www.sekizdireklihamam.com

 Telefon:

+90 462 322 10 12- 321 94 80

 Fax:

-

 E-Mail:

info@sekizdireklihamam.com

 

 

 

 

 


     
     

            Pazarkapı Mahallesinde, yapının ismi ile anılan Sekiz Direkli Hamam Sokağındadır. Hamam, 1072-1075 yılları arasında Selçuklular tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Trabzon’da bulunan diğer hamamlardan farklı bir plana sahip olan bu hamam, Oba çadırlarına benzemektedir. Selçuklular, Anadolu’ya 1071 yılından itibaren yerleşmeye başladıktan sonra inşa ettikleri eserlerin de Orta Asya sanatı Etkisini sürdürmüşleridir. Yapının bugünkü halinden anlaşıldığına göre, bazı değişiklikler geçirdiği belli olmaktadır. Bu, bize hamamın Selçuklular zamanında yaptırılmış, çeşitli devirlerde de bazı değişiklikler geçirmiş olduğu fikrini vermektedir. (Şöyle ki: 1071 Malazgirt savaşından sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlar ve Trabzon’a kadar gelmişlerdi. Hatta Türklerin bu ilerlemelerini durdurmak için, zamanın Trabzon Rum Kralı İsak Komnenos ordusu ile Türkler’e karşı koymak isteniş ise de, yenilerek geri çekilmek zorunda kalmıştı. Trabzon şehir surlarının kuvvetli oluşu ve kalesinin müstahkemliği sayesinde Selçuklular şerhte girememekle birlikte, kale şehrinin batısında üç yıl (1072-1075) hakimiyet sürmüşlerdi. Fakat 1075 yılında Theodor Gabras isimli vali tarafından geri püskürtülmüşlerdi.171)
            Dikdörtgen planlı olan bu hamama giriş kuzey yönündendir. Bu yönde evvelce ahşap bir soyunma yeri olduğu, duvarlardaki izlerden anlaşılmaktadır. Kuzeydeki tek bir kapı ile Soğukluk bölümüne girilir. Bu bölümün sağına, küçük bir mekan yerleştirilmiştir. Hamamın duvarları kalın ve kesme taşlardan meydana gelmiştir. Birleştirici malzeme ise kireçtir. Soğukluk bölümünün üzerini üç kubbe örter. Bu kubbeleri yanlardan kemer ve tonozlar besler. Fakat kubbelerin ikisi çökmüş, bugün sadece bir tanesi ayakta kalmıştır. Beyaz taşla döşenen zeminin sağ kısmı, şeki şeklinde kavisli olarak yapılmış ev güneyden girişe kadar uzanır.
            Sıcaklık bölümüne batıdan girilir. Bu bölüm çok harap olduğundan özelliğini kaybetmiştir. Ortada bulunan tek ve sekizgen büyük kubbeyi, alttan sekiz sütun ayakta tutmaktadır. Sütün araları yukarıdan kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Kubbedeki altıgen ışıklar yapıya içten başka bir ahenk sağlamıştır. Sütunların ortasında evvelce sekizgen bir Göbek Taşı olduğu kireç izlerinden anlaşılmaktadır. 
            İç bölmelerden sadece güneydekiler kalmıştır. Yassı tuğladan yapılmış olan bu bölmelerin bulunduğu güney duvarında, niş biçimi almış, tek bir kemer göze çarpar. 
            Hamamın külhan kısmının güneyde kalıntıları hala mevcuttur. Eser 1916 yılında Kültür Bakanlığı ile Trabzon Belediyesi’nin katkıları sonucu onarılarak 1989 yılında hizmete açılmıştır. 
 


GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com