Rehber :
   
Orman Ürünleri
Şangün Orman Ürünleri
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
12.07.2010
600 yıllık Türk Kültürü : Kadırga Şenlikleri...


Kadırga şenliklerinin Cuma günü yapılması şenliklere katılan halkın Cuma namazlarını Kadırga’da bulunan açık Camii’de topluca kılmaları için düşünülmüştür. Çünkü Kadırga’da bulunan açık camide Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in Cuma namazı kıldığı söylenmektedir

Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olduğu bu şenlikler günümüzde de yöresel oyunlar ve at yarışları gibi etkinliklerle kutlanmaktadır. Şenliklerle Türk kültürünün günümüze taşınmasına ve halen bu kültürünün yaşatılmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Kadırga şenliklerinde genel Türk kültürün ayrıntılarını bile görmek mümkündür.

ÇEPNİ AĞASI KADİR AĞA

Kadırga yaylası ismini Kadırga ve çevresinde yerleşen ( çepni) Kadir ağa oymağından almıştır. Bu bölgede bulunan Kadir ağanın oymağı ile yine bu bölgeye yakın bulunan başka bir oymak arasında çıkan çatışma sırasında oymak beyi Kadir Ağa vefat etmiş ve cenazesi diğer oymak mensupları tarafından Kadırga tepesine defnedilmiştir. Bu tepede bulunan kayaya Kadir Kaya ismini vermişler ve zamanla bu isim kadırga olarak değişikliğe uğrayıp günümüze kadar gelmiştir. Kadir Ağanın ölümünden sonra 1400 lü yılların başından itibaren Kadırga şenlikleri adı altında Kadırga yaylasında Festivaller yapılmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiştir.

TEMMUZ AYININ 3. HAFTASI KUTLANIYOR

Kadırga Yayla Şenlikleri her yıl Temmuz ayının 3. haftasına rastlayan Cuma günü yapılıyor. Kadırga yaylası 1400’lü yıllardan beri yayla şenliklerinin yapıldığı ve ülkemizin en eski geleneksel yayla şenliğidir. Kadırga şenliklerinin Cuma günü yapılması şenliklere katılan halkın Cuma namazlarını Kadırgada bulunan açık Camide topluca kılmaları için düşünülmüştür. Çünkü Kadırgada bulunan açık camide Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in Cuma namazı kıldığı söylenmektedir. Bu açık caminin de 1400’lü yıllardan beri, yani Kadırga ile birlikte varolduğu göstermektedir.

Yalnızca Temmuz ayının 3. haftası Cuma günü otcular (Çokluk) haftasıdır. Ulusal düzeyde kutlanan, otçular haftasına son yıllarda yabancı turistlerin de iştirak ettiği gözlenmektedir. Yaklaşık olarak 35-40 bin yerli ve yabancı turistin toplandığı Kadırga yayla şenlikleri çeşitli kültürlerin bir araya geldiği ve karşılıklı kültürel iletişimin kurulduğu bir festival günüdür.

Köyler sabah erkenden kafileler halinde için yola çıkar, kemençe çalarak, horonlar edilerek, havaya silah atılarak yaylaya varılır. Bütün gün türlü türlü yemekler, yenilip,oyunlar oynanıldıktan sonra akşam her topluluk kendi yönüne geri döner.

Trabzon'un batısındaki tüm ilçelerinin yanı sıra, Gümüşhane, Torul hatta Giresun'dan gelen onbinlerce kişinin katılımıyla Yayla ortası veya Çürük ortası denilen Temmuz ayının son iki ve Ağustos ayının ilk haftası yörede dernek olarak adlandırılan yayla şenlikleri düzenlenmektedir. Özellikle Temmuz ayının üçüncü cuma günü düzenlenen Kadırga Festivali tüm yaylacıları (Otçuda denilmektedir) çeker

KADIRGA YAYLASI NERESİDİR ?

Gümüşhane ili Kürtün ilçesi Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga yaylası, 2200 m. rakımıyla, Gümüşhane ve Trabzon ili sınırının kesiştiği noktada bulunuyor.. Kürtün ilçesinden 25 km stabilize yolla ulaşılıyor.

“AĞASAR BAYAN KIYAFETİ” TESCİLLENDİ

Ağasarlı bayanların bölgesel bir Türk kıyafeti olan geleneksel giyim tarzı, günümüzde siyasi bir malzeme olarak kullanılan bayanlarımız için bir çıkış noktası/alternatif olabilir…Ağasarlı bayanlarımızın bu kıyafeti, aynı zamanda Türk-İslam sentezinin de en iyi simgelerinden birisi olarak toplumsal barışa büyük katkı sağlayabilir.Yüzyılların birikimiyle şekillenen Ağasar kıyafetlerimiz, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki en önemli köprülerden birisidir.İnsanlığın ilk gününden bu yana giyinme ihtiyacı zaman içinde değişimlere uğramıştır. İnsanların giyinme şekli, mensubu oldukları toplumun simgesi haline dönüşmüştür. Bu hal, günümüzde daha da ileri giderek giyim kuşam şekli, kişilerin toplum içindeki statüsünün göstergesi olarak da kabul edilir olmuştur.Günümüzde ise giyinmenin şekli -belli kesimler için- moda sektörü tarafından her yıl hatta her mevsim farklı olarak belirlenmekte ve insanlara psikolojik dayatma yapılmaktadır. Netice itibarıyla sürekli ve maksatlı olarak de- ğişmekte olan giyim-kuşam biçimiyle, insanlık ekonomik olarak kıskaç altına alınmaktadır.İnsanlar, -doğal ve sosyal bir olgu olarak- mevsimlere ve yaşadığı çevrenin iklim koşullarına göre giyinme ihtiyacını karşılamak zorundadır.Ağasarlı bayanlarımız, yüzlerce yıllık kültür mirası olan kıyafetleri -çoğu yerde folklor gösterisi için kullanılsa da- bugün hala bölgemizde günlük işlerinde, tarlasında, çarşı-pazarında ve özel günlerinde -kısaca her ortamda- rahatlıkla ve büyük bir zevkle giymektedir. Böylece geçmişi- mizden günümüze çok büyük ve onurlu mesajlar taşımaktadırlar.Ağasar giysisi, az farklılıklar gösteren versiyonlarıyla Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’nin değişik ilçe ve köylerinde sevilen bir giyim tarzı olarak

7/11/2010
7/11/2010
7/11/2010
7/11/2010

 

 

Toplam Okunma Sayısı : 3004

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com